Откриване на вълнуващия свят на дигиталния маркетинг: умения, стратегии и иновации

Откриване на вълнуващия свят на дигиталния маркетинг: умения, стратегии и иновации


Целта на този безплатен обучителен курс е да въведе курсистите в областта на дигиталния маркетинг и да им представи възможностите му. През курса, учащите ще придобият способност да разбират и прилагат основни термини и концепции, ще усвоят методи за влияние върху поведението на потребителите, ще научат как да достигат до целевите групи чрез подходящи послания, ще се обучат да разработват маркетинг планове и ще развият своето стратегическо мислене.

След края на това обучение, курсистите ще знаят:

  • Разбиране на същността на дигиталния маркетинг и неговото приложение.
  • Познание на дейността на дигиталните маркетолози и тяхната роля.
  • Идентификация на ключовите елементи на дигиталния маркетинг.
  • Познание на комуникационна стратегия и микс
След този курс, участниците ще бъдат способни да:

  • Прилагат стратегическо мислене в контекста на дигиталния маркетинг.
  • Поставят и реализират както макро, така и микро цели.
  • Създават свои собствени маркетинг планове и стратегии.
Този обучителен курс е предварителна стъпка към цялостните професионални програми: Digital Business Setup и Digital Marketing Masterclass.

Кредити от обучението:

Кредитите към курса са индикатор за уменията, които придобивате и се добавят към цялостния ви портфейл с кредити. При достигане на определен брой кредити, получавате разпознаваем в индустрията сертификат за майсторски умения в определената област. За да проверите колко кредита имате, както и да научите повече за тях, посетете тази страница.
15 кредита

Интернет маркетинг

15 кредита

Реклама

5 кредита

Дигитален Бизнес


Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 3 учебни часа
Тези елементи съставляват комплексен пейзаж на маркетинга, който изисква изграждане на стратегии, координирани със средните и вътрешните фактори за успешно постигане на маркетинговите цели.
Продължителност: 3 учебни часа
В тази тема, курсистите ще разберат, контекста на пазара, адаптират стратегиите си и предложат стойност, отговаряща на нуждите на потребителите в динамична среда на бизнеса.
Продължителност: 3 учебни часа
Този процес осигурява постоянно обновяване и приспособяване на продуктовата линия на фирмата към динамичните изисквания на пазара и потребителите.
Продължителност: 3 учебни часа
Тази тема, ще Ви представи модели и програма, осигуряващи комплексен и цялостен подход към комуникацията, което е от съществено значение за успешната доставка на маркетинговите съобщения.

Най-добрите Лектори:


Силвия Гавраилова

Силвия Гавраилова завършва своята бакалавърска и магистърска степен по маркетинг в УНСС, София. Още като студентка, натрупва опит в компании от FMCG сектора и е част от екипи по изграждане на брандове. През 2017 г. създава Гавраилов Студио - консултантска фирма в сферата на бизнес развитието, маркетинга и продажбите, предлагайки също така продуктова фотография за онлайн магазини. През годините работи по мащабни проекти основно за българския пазар, като се стреми да бъде полезна и за малкия стартиращ бизнес. В момента пише книга, свързана с полезни търговски практики, насочена към търговци и собствениците на компании, наемащи търговски екип. Приема като своя лична мисия, да бъде полезна за развитието на бизнеса в България - компаниите да бъдат конкурентоспособни и отличими на пазара, като изграждат работещи търговски и маркетинг решения. Тази причина я провокира да стане лектор към Маркетинг академията към Нет Ит – там, от където започва за пръв път нейното обучение в света на Интернет маркетинга.

Цена на обучението

Дистанционна форма

Обучението в дистанционна форма е безплатно.

Безплатно!


Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: