24 Dec 2019

Безплатен курс по Дигитален маркетинг в Маркетинг Академи

През последните месеци в Нет Ит започнахме да предлагаме голям брой безплатни обучения, които често са достъпни в най-удобния за клиентите формат – онлайн. Такова е и безплатното обучение по основи на дигиталния маркетинг „The Online Marketing Crash Course“. То се провежда онлайн, във виртуална класна стая, където всеки потребител ще може на жи...
23 Dec 2019

LinkedIn и Instagram маркетинг

Днес социалните мрежи са масово средство за комуникация и общуване, и са най-мощният маркетингов инструмент, чрез който бързо, лесно и безплатно фирмата достига до целевата си аудитория. В днешно време почти няма компания/бизнес, който да не ги използва за популязиране на марката си и привличане на потенциални клиенти. Маркетинг в социалните мед...
23 Dec 2019

Какво е Ремаркетинг и защо е важна неговата употреба?

Започвате рекламна кампания в Instagram и в процеса на планиране на таргетната група се оказва, че имате 100 000 потребители, които е много вероятно да имат силен интерес към Вашия продукт. Факт е, че потребителите са различни и поведението на всеки е индивидуално. Има потребители, които е достатъчно само да видят рекламата Ви веднъж и да купят вед...