Тема

Какви са цените за изготвяне на цялостна маркетингова кампания?

12 April, 2022 Васил Велчев 6

Отговори (6):

 • Автор: Борислав Самарджиев
  19.07.2022

  Маркетинговите кампании могат да варират значително по цена в зависимост от размера и обхвата на кампанията. Една малка, местна маркетингова кампания може да струва само няколко хиляди лева, докато една национална маркетингова кампания може да струва милиони. Най-добрият начин да получите точна оценка за вашата конкретна кампания е да се консултирате с професионалист в областта на маркетинга.

 • Автор: Боян Петков
  17.07.2022

  Зависи от обхвата на кампанията и целите. Обикновено една цялостна маркетингова кампания включва фази на проучване, планиране, създаване, изпълнение и измерване. Цената ще бъде повлияна и от размера на вашата компания/бюджет и нивото на персонализация, което изисквате. Все пак приблизителните оценки за малък бизнес могат да бъдат 2500-5000 лева за местна кампания или 5000-20 000 лева за национална кампания.

 • Автор: Надежда Панайотова
  15.07.2022

  Всъщност това зависи от размера и обхвата на маркетинговата ви кампания, но очаквайте да платите от 500 до 5000 лева за цялостна маркетингова кампания. Ако разполагате с голям бюджет, винаги можете да наемете маркетингова агенция, която да управлява кампанията вместо вас. Но ако разполагате с ограничен бюджет, все още има много възможности за "направи си сам".

 • Автор: Иван Танев
  13.07.2022

  Цената за цялостна маркетингова кампания зависи от много фактори, включително размера и обхвата на кампанията, целевата аудитория и вида на използваните медии. Въпреки това типичният маркетингов бюджет за малък бизнес може да бъде в рамките на 500-5000 лева на месец. За среден бизнес бюджетът може да бъде в диапазона 5000-50 000 лева на месец. А за голяма компания бюджетът може да бъде в размер на стотици хиляди или дори милиони левове на месец. Разбира се, това са само приблизителни оценки и действителните разходи ще варират в зависимост от много фактори.

 • Автор: Борис Тунчев
  11.07.2022

  Няма универсален отговор на този въпрос, тъй като разходите за цялостна маркетингова кампания ще варират в зависимост от конкретните цели и задачи на кампанията, целевата аудитория, размера и обхвата на кампанията и редица други фактори. Като общо правило обаче повечето маркетингови кампании изискват бюджет в диапазона от 10 000 до 100 000 лева.

 • Автор: Иван Кръстев
  08.07.2022

  Няма еднозначен отговор на този въпрос, тъй като разходите за цялостна маркетингова кампания ще варират в зависимост от обхвата и размера на кампанията. Като цяло обаче можете да очаквате да похарчите от няколкостотин до няколко хиляди лева за цялостна маркетингова кампания. Точната сума ще зависи от фактори като размера на целевия ви пазар, каналите, които използвате, за да достигнете до него, и творческите елементи на кампанията.