Тема

Кои са стъпките, които стартиращ онлайн бизнес да следва, за да подбере правилно своята таргет аудитория, ако все още практиката не е показала кои са неговите клиенти?

30 June, 2022 Илиана 1

Отговори (1):

  • Автор: Йолина
    02.07.2022

    Да се формулират маркетинговите и рекламните цели. Да се определи първична и вторична целева аудитория, както и да се оразмери сегментът.