Маркетинг концепция

05.06.2020 Admin 2209

Маркетинг концепцията е убеждението, че компаниите на първо място трябва да оценят нуждите на своите потребители. На базата на тези нужди те могат да вземат решения с цел да удовлетворят тези нужди по-добре от конкуренцията. Компаниите, които вярват в тази философия вярват, че клиентите са движещата сила на техния бизнес. В днешно време все повече фирми възприемат тази маркетинг концепция.

На първо място тези желания и нужди трябва да се дефинират. Те са основните изисквания, които са необходими на индивида да оцелее. Някои примери са вода, храна и подслон. Очевидно нуждите на потребителите обхващат широк спектър. Желанията са това, без което човек може да живее. Например по-голямо жилище, чисто нова кола, последен модел мобилен телефон. Те могат да бъдат много конкретни.

Ако и вие имате интерес от тази сфера, тогава безплатното обучение по Дигитален маркетинг, ще ви бъде от голяма полза.


Източник: www.marketingtutor.net

Потребителите правят покупките си на базата както на своите нужди, така и на желанията. Ако са гладни, необходима им е храна. Ако разчитате на това, то всеки тип храна ще ги удовлетвори. Ако пък има предвид конкретна храна, става дума за желание. Тогава на помощ идва маркетинг концепцията.

Маркетинг концепцията представлява идентифицирането на пазара или на целевата група потребители, разбирането на желанията и нуждите на тези потребители. Също и създаването на продукти или услуги на базата не техните желания и нужди. Основна цел е удовлетворяването им по по-добър начин, отколкото биха могли да го направят конкурентите на вашия бизнес. И на последно място в списъка, но не и по важност е изпълнение на всички тези точки, докато генерирате печалби.


Източник: www.nrdigitalbranding.com

Понякога хората са объркани каква е разликата между маркетинг и маркетинг концепция. Маркетингът представлява промотирането на продуктите и услугите на компания за специфичен целеви пазар. Маркетингът привлича внимание към това, което фирмата предлага. Те могат да бъдат материални артикули или нематериални услуги. Типични примери за маркетинг е рекламата чрез билбордове, телевизионна или друг вид реклама, както и дигиталният маркетинг онлайн. Не всички компании имат еднакъв подход към маркетинга. Съществуват различни стратегии, които са успешни за всяка компания. Тези подходи  и стратегии са маркетинг концепцията. Те определят какви маркетингови инструменти могат и ще използват в бизнеса си.

За определянето на маркетинг концепцията е необходимо да се дефинират ясни цели, които включват рентабилност, ефективност и социална отговорност в потенциалния пазар.


Източник: www.businessinvestor.us

Маркетинг концепцията включва в себе си производствена концепция, продуктова концепция, концепция на продажбите, маркетинг концепция и обществена маркетинг концепция. Това са петте отделни вида маркетинг концепция, чиято цел е да се постигне ефективен маркетинг на деден продукт или услуга. Не всички те работят за всяка индустрия, защото функциите им са различни. Всяка маркетинг концепция е създадена в зависимост от конкретните потребности на пазара в дадения момент. Ако пазарът се промени, с него трябва да се променят и маркетинг концепциите.

Компаниите, които използват производствената концепция вярват, че това, което иска потребителят е продукт, който е достъпен като цена и не само. Смята се, че компанията може да увеличи производството като намали разходите му. Освен това бизнесът може да намали разходите и чрез масовото производство и по този начин да увеличи приходите си.


Източник: www.freepik.com

Продуктовата концепция се фокусира върху идеята, че приоритет на потребителят е качеството и функционалността на продукта и характеристиките му. Според тази маркетинг концепция клиентът търси иновативни алтернативи и винаги се стреми да получи най-доброто от това, което в момента се предлага на пазара. Вярва се и че потребителите остават лоялни тогава, когато получават повече опции за продукти и преимущества. Компаниите, които са възприели тази концепция се стремят да подобрят качеството на продуктите си. Най-често става дума за бизнеси в сферата на новите технологии.

Концепцията на продажбите включва компании, които са ориентирани към повече продажби. Това означава, че се стремят да създадат продукт и след това да го продадат на таргет аутидорията си без оглед на нуждите и желанията на потребителите. Според тях клиентите ще закупят тези артикули ако са им предоставени по агресивен начин. Тази концепция набира голяма популярност в началото на 30-те години. Тогава масовото производство се превръща в норма, създава се по-голяма конкуренция. Доказано е, че тази концепция не може да се поддържа дълъг период от време в съвременното общество и пазар и не е подходяща за дългосрочно използване.


Източник: www.freepik.com

Маркетинговата концепция е възприета от компании, които поставят потребителя в центъра на организацията си и всички дейности, които тя предприема са насочени към неговата полза. Бизнеси, насочени към пазара, имат за цел да разберат нуждите и желанията на потребителите и използват широк спектър от маркетингови проучвания при всеки етап на създаване на продукта- от идеята за него до разпространението, а и след като вече е закупен.

При концепцията на социално-етичния маркетинг, която е сравнително нова, се залага на благосъстоянието на отделния потребител и на обществото като цяло. Примери за това са компании, които произвеждат автомобили, които отделят по-малко вредни газове и по този начин не замърсяват толкова околната среда. По този начин те печелят дългосрочни приходи не само от гледна точка на клиента, а и на обществото.

Последни новини

26 Sep 2023

Защо Маркетингът е важен за успехите на вашия бизнес?

Маркетингът е от съществено значение за успеха на вашия бизнес по множество причини, ето някои от тях: Познаване на целевата аудитория: Маркетингът ви помага да разберете кои са вашите потребители, какво търсят и как може вашият продукт или услуга да отговори на техните нужди. Това ви позволява да адаптирате бизнес стратегията си и да създад...
21 Sep 2023

Защо е важно да имате повече последователи в Instagram?

Има няколко причини, поради които много хора се стремят да имат повече последователи в Instagram. Ето някои от тях: Популярност и влияние: С повече последователи вашият профил изглежда по-влиятелен и популярен. Това може да ви помогне да се издигнете като личност или марка и да привлечете повече внимание от другите потребители. По-голямо ...